Mis on metafoorkaardid?

Metafoorkaardid võimaldavad läbi erinevate kujundite ja metafooride leida seoseid ning tõmmata paralleele elu rõõmude ja muredega. Samuti saab nende abil otsida lahendusi oma probleemidele. Kuid tegemist pole ennustuskaartidega. Need avavad tee inimese sisemaailma – kaartidel olevate piltidega tekkivad assotsiatsioonid aitavad saada kontakti lapsepõlvemälestuste, teadlike või allasurutud kogemuste ja tunnetega ning enesearengu teel edasi liikuda. Iga inimene vaatab kaartidel olevaid sümboleid läbi isikliku ja unikaalse elukogemuse, mistõttu võib ka kaartidel olevate piltide interpretatsioon olla väga erinev. Seetõttu on töös metafoorkaartidega oluline mitte anda hinnanguid, vaid austada ja aktsepteerida teise inimese unikaalset kaartide tõlgendust. Viis punkti, mida metafoorkaartide kasutamisel meeles pidada

1. Austame üksteise privaatsust. Võin valida käigu vahele jätta või mitte käia tõmmatud kaarti. Võin seda põhjendada, aga ei pea seda tegema, võin oma kaardid avada, kuid ei pea seda tegema. Sina ei või minu õigust vahele jääda survestada ega küsimuse alla seada
2. Austame üksteise aega. Mina ei sega sulle vahele ja sina ei sega mulle vahele.
3. Austame üksteise tarkust ja kujutlusvõimet. Mina ei tõlgenda sinu kaarte (ümber) – isegi mitte salaja oma peas. Peame meeles, et pole olemas "õigeid" kaartide tõlgendusi.
4. Austame üksteise ausameelsust. Ma ei vastandu ega vaidle su tõlgendustele vastu. Aga ma väljendan oma uudishimu selle suhtes, mida sa ütlesid või küsin selguse mõttes midagi üle, et sind paremini tunneksin. Ja ma toetan su kujutluslikke hüppeid nii hästi kui suudan.
5. Austame igaühe individuaalsust. Kui mängime minu kaarte, ei eelda ma, et näeksid, mida mina näen, ja loeksid, mida mina loen. Kaartide juhendid

Kõik alltoodud juhendid on soovituslikud ja mõeldud mängijate endi loovate lahenduste ärgitamiseks. Igasugune tagasiside kaartide uute kasutusvõimaluste kohta on teretulnud!

Jutuvestmise kaardid

1001 ööd:
muinasjuttude kultuuripärandit kandev kaardipakk, mis algselt just loovuse ja jutuvestmise harjutamiseks mõeldud. Kuid kombineerides seda terapeutilise tööga, on tulemused väga head - pildi ja sümboli keel töötab igal juhul. Kellele meeldib Pärsia, India ja Araabia hõnguline esitlus, on leidnud just õige paki. 1001 ööd juhised
Mythos:
müütidest ja mütoloogiast inspireeritud kaasaegsete saagade loomise mäng. Koostöö ja loovus on selle (nagu ka kõigi teiste selle žanri kaartidegi) mängu võtmesõnad. Mythos juhised
Saga: esimene jutuvestmise allikaks loodud kaardikomplekt, kus seekord rõhuasetus universaalsetel muinasjuttudel, müüditel ja kangelaslugudel: Saga juhised

Blob kaardid

Blobid on lihtsad tegelased, kelle suhtlemiskeeleks sügavate probleemid ega tegelemisel on tunded ja kehakeel – kaks peamist suhtlemise tööriista, mida alates sünnist kasutame. Blobid on sootud, eatud, ajatud ja rassitud. Neil puudub kultuuriline taust. Blobid sümboliseerivad nii meie parimaid kui ka halvimaid külgi. Nad ei ütle meile, mida me tegema peame, vaid tutvustavad meile inimtunnete erinevaid aspekte. Kuna kaartidel puuduvad sõnad, võib Blobe interpreteerida sajal erineval moel. Siin puuduvad õiged ja valed interpretatsioonid. Blob kaartide juhised: Käitumine, Tunded, Emotsioonid, Lein, Perekond, Viha, Teismelise elu

Teraapiakaardid OH (Ohoo):
kogu kaardižanrile aluse pannud kaardikomplekt. Selle juhendid on paljuski aluseks kõigile järgnevatele komplektidele ja kasutusvõimalustele. Mahukaim kaardikomplekt sisaldades 88 pildi- ja 88 sõnakaarti. Oh juhised

Cope: kaardid, mis loodud toimetulekuks ja kriisiteraapiaks. Mahukas pakk kaarte, milles väga erinevad olukorrad elust - nii umbsõlmed kui lahendused. Kaartide loojad peavad ise tähendusrikkaks tõika, et maailmale hädavajalik rahu loomise tööriist on valminud sakslasest kirjastaja, iisraellannast psühhoterapeudi ning venelannas kunstniku koostöös. Juhendis on teistest enam teoreetilist tausta töötamaks kriisis inimestega, mistõttu saavad neist abi ka need, kes ei ole terapeudiks õppinud ja soovivad ennast või teisi toetada. Cope juhised

Resilio:
kaardid keskenduvad millelegi, mille me oleme unustanud või millele oleme unustanud tähelepanu pöörata – teadlike strateegiate koostamine, kuidas stressisituatsioonides toimida (nii töö- kui eraeluga seotud). Alternatiivsed viisid mõtlemiseks, intuitiivsed vastused väljakutsetele, loovuse kasutamine uudsete ideede väljamõtlemiseks – lase end üllatada! RESILIO kaardid on sel teekonnal heaks tööriistaks. Resilio juhised

TanDoo:
just paaridele (ja mitte ainult lähisuhtepaaridele) suunatud kaardikomplekt, mis sisaldab erinevaid olukordi kujutavaid pildikaarte ning liiklusmärkidega (mitte ainult "päris" märgid) kaarte. Liiklusmärgid ja kujundid lisavad seni tavapärasele tööriistakastile omajagu vürtsi ja kasutusvõimalusi juurde. Sobib kasutamiseks ükskõik, millistele suhetele valguse heitmiseks. Tandoo juhised

INUK:  kaardid, mis aitavad leida vastuse küsimusele "Kes ma olen? Mis teeb minust selle, kes ma olen?" INUK juhised

DOMUS:
loodud selleks, et aidata endal või oma klientidel jõuda kodu kujundit kasutades parema arusaamiseni iseendast ja oma soovidest. Kodu kujund on valitud seetõttu, et kodu on miski, mis rahuldab meie kõige tähtsamaid vajadusi – pakub soojust, peavarju, turvatunnet. See on koht, kus igaüks saab olla tema ise ja tunda end vabalt. Kui meil pole õiget „kodu“, ei saa me ka õigesti areneda ja kasvada. Domus artikkel,  Domus in English

...ET SEXUS:
kaardipakk on mõeldud terapeutiliseks abimeheks selliste delikaatsete teemade puhul nagu seks, seksuaalsus, truudusetus, kuid ka lahutus, suhtekriisid. Kaardipakis on 111 kaarti. ...ET SEXUS juhised

MEES LÄBI KUNSTNIKU SILMADE: Kaardipakk, mis on mõeldud selleks, et aidata meestel uurida siin maailmas tegutsemisel tekkivaid tundeid, seisundeid ja üleelamisi ning välja selgitada mehe erinevaid rolle ja allisiksusi, mis ühes või teises olukorras aktiivseks muutuvad. Mees juhised

Muud kaardid

Milowe:
kaardid tööks lastega. Juhis lapsevanemale, juhis lastega töötavale spetsialistile

Morenà:
Brasiilia vihmametsa xingu hõimu elust inspireeritud kaardikomplekt, mis sisaldab pildikaarte ja jäljekaarte. Värvikad ja südamlikud, sobivad kasutamiseks väga erineva iseloomuga tööks. Kaartide kunstnik Walde Mar de Andrade on öelnud, et ta pole kuskil nii õnnelikke inimesi näinud, kui need lihtsat elu elavad pärismaalased. Morena juhised

Persona:
täiskasvanute ja laste piltide kogumik (erinevad rassid ja vanused, erinev kunstistiil), millega on hea teha nii perepuu-töid kui sotsiaalseid oskusi arendavaid mänge. Sisaldab ka abstraktseid vastastikmõju kaarte. Kasutatkse palju ka perekonstellatsioonitööde tegemisel. Persona juhised

Personita:
sarnaselt PERSONA kaartidele on see hea pakk suhete teemade lahkamiseks sisaldades just laste ja noorte portreesid. Sisaldab giacomellilikke vastastikmõju kaarte (koopajoonislikud inimfiguurid). Personita juhised

Habitat:  kaardid elupaikadest ja inimese ning looduse suhetest. Kaardipakk pakub väga mitmekesiseid võimalusi erinevateks terapeutilisteks töödeks ning meelelahutuseks ja koolituste soojendamiseks või kokkuvõtmiseks. Habitat juhised

Ecco:
abstraktne kunst, mis eriti rabavalt alateadvusest emotsioone ja reaktsioone üles suudab tuua. Väga hea meeskonnatöö harjutuste tegemiseks. ECCO juhised

Quisine: isutekitaja! Suurepärane pakk maailma eri paigu levinuimate toiduainete tundmaõppimiseks ja oma köögialase loovuse vallapäästmiseks. Hea vahend nii õppimiseks kui toidusedeli rikastamiseks ning teraapiakski (terapeutilist juhendit kaasas ei ole). Quisine juhised